Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE KOMİSYONLARINCA YAPILAN YETERLİK DEĞERLENDİRMELERİ HK.

KARAR: İHALE KOMİSYONLARINCA YAPILACAK OLAN YETERLİK DEĞERLENDİRMELERİ İHALE DOKÜMANI İÇERİSİNDE YER VERİLEN YETERLİK BELGELERİ VE KRİTERLERİ ÜZERİNDEN SONUÇLANDIRILMALIDIR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-61

“… doküman düzenlemeleri incelendiğinde, idare tarafından ihale dokümanı içerisinde kullanılması öngörülen araçların teknik özelliklerine ayrıntılı şekilde yer verilmesine karşın anılan özelliklerin karşılanıp karşılanmadığının tespitine yönelik olarak herhangi bir katalog veya teknik dokümanın yeterlik belgesi olarak belirlenmediği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi gereği ihale komisyonlarınca yapılacak olan yeterlik değerlendirmelerinin ihale dokümanı içerisinde yer verilen yeterlik belgeleri ve kriterleri üzerinden sonuçlandırılması gerektiği hüküm altına alınmış olup, ihale dokümanında yeterlik belgesi olarak araca ait belge belirlenmediğinden, sunulması zorunlu olmayan, idarece istenilmesi gerekmeyen ve istekli tarafından teklifi ile birlikte sunulmayan belgeler üzerinden değerlendirme yapılmasına da imkan bulunmamaktadır…”