Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAPIM İŞİ İHALELER HK.

KARAR: YAPIM İŞİ İHALELERİNİN ELEKTRONİK İHALE ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ ZORUNLU KILAN BİR MEVZUAT DÜZENLEMESİ YOKTUR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UY.I-812

Yapım işi ihalelerinin elektronik ihale şeklinde gerçekleştirilmesini zorunlu kılan bir mevzuat düzenlemesi bulunmadığından, idarenin mevzuatta kendisine tanınan yetki çerçevesinde işlem tesis ettiğinin kabulü gerekmektedir. Bu itibarla, ihalenin elektronik ihale şeklinde gerçekleştirilmemesinin ihalede katılım ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu iddia edilemeyeceğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”