Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAPIM İŞİ İHALELERİNE YÖNELİK İŞ DENEYİMİ HK.

KARAR: YAPIM İŞİ İHALELERİNE YÖNELİK OLARAK İSTEKLİLERİN İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK ETMEK ÜZERE MEZUNİYET BELGELERİNİ SUNMALARI DURUMUNDA, MEZUNİYETTEN SONRA GEÇEN SÜREYE İLİŞKİN DENEYİMİN TESPİTİNDE YIL, AY VE GÜN ÜZERİNDEN KIST OLARAK HESAPLAMA YAPILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-944

Başvuruya konu uyuşmazlığın pilot ortak E… D… tarafından sunulan mezuniyet belgesine karşılık gelen iş deneyim tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle iş ortaklığına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede başvuru sahibi istekli (E… D…-B… T… İş Ortaklığı)’nın teklifinin 14.347.003,03 TL olduğu görülmüştür. Bu çerçevede İdari Şartname’nin aktarılan düzenlemesi gereğince iş ortaklığı tarafından karşılanması gereken iş deneyim tutarının 10.042.902,121 TL (14.347.003,03 x 0,70) olması gerektiği, iş ortaklığının pilot ortağı olan E… D… tarafından karşılanması gereken iş deneyim tutarının ise 8.034.321,69 TL (10.042.902,121 x 0,8) olması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

E… D… tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, söz konusu tablonun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlıklı kısmında iş deneyime ilişkin olarak yalnızca mezuniyet belgesi satırının doldurulduğu, ilgili satıra bakıldığında 28.05.2012 tarihli Mustafa Kemal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği diplomasına ilişkin bilgilerin beyan edildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede idare tarafından mezuniyet belgesine karşılık gelen iş deneyim tutarının hesaplanmasında mezuniyet tarihi ile ihale ilan tarihinden sonraki güne denk gelen tarihin dikkate alınarak hatalı hesaplama yapıldığı görülmüştür.

 

Pilot ortağa ait yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen mezuniyet tarihi olan 28.05.2012 tarihi ve ihale tarihi (11.05.2022) dikkate alındığında mezuniyet tarihi ile ihale tarihi arasındaki sürenin 9 yıl, 11 ay ve 13 gün olduğu anlaşılmaktadır.

 

EKAP üzerinden yapılan incelemede Yeterlik bilgileri Tablosunda bilgileri beyan edilen mezuniyet belgesinin idare tarafından EKAP üzerinden sorgulandığı, söz konusu sorgulama sonucunda ulaşılan bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerle uyumlu olduğu görülmüştür.

 

31.08.2016 tarihli ve 2016/DK.D-179 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan hesaplama sonucunda söz konusu mezuniyet belgesine karşılık gelen iş deneyim tutarının

 

9 yıla karşılık 9 x 808.172 = 7.273.548 TL,

11 aya karşılık 11 x 67.347,67 = 740.824,33 TL

12 güne karşılık 12 x 2.244,92 = 26.939,067 ( ihale tarihi dikkate alınmamıştır)

 

Toplam 8.041.311,396 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı E… D… tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde mezuniyet belgesine karşılık gelen tutarın, İdari Şartname düzenlemesi gereğince pilot ortak tarafından karşılanması gereken iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşıldığından, başvuru sahibi istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”