Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAPIM İŞİNE YÖNELİK BENZER İŞ HK.

KARAR: “MUHTELİF KÖYLERDE KİLİTLİ PARKE DÖŞEME İŞÇİLİĞİ” İŞİ YAPIM İŞİNE YÖNELİK İHALEDE BENZER İŞE UYGUNDUR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-662

“Başvuru konusu ihalenin “Beton Parke Tamiratı Yapım İşi” olduğu, anılan ihaleye ilişkin İdari Şartname’de benzer iş olarak Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinin A-V grubu işler”in kabul edileceği, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde yer alan işin de “Muhtelif Köylerde Kilitli Parke Döşeme İşçiliği” olduğu görülmüştür.

 

Söz konusu belgede yer alan “Muhtelif Köylerde Kilitli Parke Döşeme İşçiliği” işine ait Teknik Şartname’nin … maddeleri gereğince, anılan işin insan gücünü aşan, çeşitli iş makinelerinin kullanılmasının gerekli olduğu bir iş olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca başvuru konusu ihaleye ait ve söz konusu iş deneyim belgesinde yer alan işe ait Teknik Şartnameler karşılaştırıldığında; belgeye konu işin bir yapım işine ilişkin olduğu, dolayısıyla iş deneyim belgesine konu olan “Muhtelif Köylerde Kilitli Parke Döşeme İşçiliği” işinin başvuru konusu ihalede düzenlenen benzer işe uygun olduğu görülmektedir. Bu itibarla başvuru sahibi G… Ltd. Şti.nin iddiasının yerinde olduğu ve anılan istekliye ait teklifin idare tarafından değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”