Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE İŞ DENEYİM TEVSİKİ HK.

KARAR: YAPIM İŞLERİ İHALELERİNDE İŞ DENEYİM TEVSİKİNDE SÖZLEŞME VE FATURA KULLANILAMAZ

KARAR TARİHİ : 09.11.2022

KARAR NO : 2022/UY.I-1386

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre iş deneyim tevsikinde sözleşme ve fatura kullanılamayacağı, yapım işleri için her halükarda iş deneyim belgesi düzenlenmesi gerektiği, özel sektöre gerçekleştirilen işlerde belge düzenleme koşullarının düzenlendiği, iş yapan yüklenicilerin mevzuatta öngörülen belgeleri ilgili kamu idarelerine sunacağı ve idareler tarafından bu işlere yönelik iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenleneceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kamuya karşı yüklenimi bulunmadığı ifade edilerek özel sektöre gerçekleştirilen işlerde belge düzenlenmesine yönelik mevzuat gereklerinden bahsedilmek suretiyle herhangi bir belge adı, iş bilgisi veya belge düzenleyen idare bilgisi verilmeksizin genel nitelikli ifadelerle sunulan belgenin mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin incelenmesi talebini içerdiği, söz konusu belgenin hangi yönüyle iş deneyim belgesi düzenlenme koşullarına aykırı olarak düzenlendiğine ilişkin somut bir delil ortaya konulmadığı, bu haliyle iddianın dayanaktan yoksun olduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyim tevsikinde sözleşme, fatura kullanılmadığı, EKAP üzerinden Dikili Belediye Başkanlığı tarafından kayıt altına alınmış yukarıda bilgilerine yer verilen iş deneyim belgesinin sunulduğu,  ihale konusu işte Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan “A/XVII. Grubu (Madencilik ve Maden Üretim ile ilgili inşaat işleri)”nin benzer iş olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait yüklenici iş bitirme belgesi incelendiğinde, işin adının “Çukuralan Altın Madeni Açık Ocak Dekapajı, Açık Ocak Cevher Üretimi, Pasa Dekapajı ve Bağlantı Yolları Yapım İşi”, uygulanan yapı tekniğinin “Patlamalı Kazı ve Geri Dolgu(XVII.GRUP İŞLERİ)” olduğu, bu çerçevede değerlendirildiğinde anılan istekliye ait iş deneyim belgesinin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu,  ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklif tutarı dikkate alındığında söz konusu belgeye ilişkin olarak güncelleme yapıldığında ihale konusu işte karşılanması gereken iş deneyim oranının karşılandığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.”