Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YARIM KURUŞUN ÜZERİNDEKİ DEĞERLER HK.

KARAR: YARIM KURUŞUN ÜZERİNDEKİ DEĞERLERİ BİR ÜST KURUŞA TAMAMLAMA İŞLEMLERİNİN TEKLİF TOPLAMINA AİT İŞLEM SONUÇLARINDA VE ÖDEME AŞAMASINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-142

“… 5083 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ve ilgili madde gerekçesi bir arada değerlendirildiğinde, Türk lirası cinsinden yapılacak işlemlerde bir kuruşun altındaki tutarları ödemeye olanak verecek madeni para bulunmaması nedeniyle yarım kuruşun üzerindeki değerlerin bir üst kuruşa tamamlanacağı, yarım kuruşun altındaki değerlerin ise dikkate alınmaması gerektiği sonucuna varılmakla birlikte; mal ve hizmetlerin fiyatlarının bir kuruşun altında olabileceği; tamamlama işlemlerinin birim fiyatlarda değil, teklif toplamına ait işlem sonuçlarında ve ödeme aşamasında gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Tüm bu inceleme ve tespitler çerçevesinde; söz konusu istekli tarafından yarım kuruşun altında teklif sunulan 20 adet iş kaleminin tutarları toplamının, 36 iş kalemi için sunulan toplam teklif bedeline, ödemeye esas herhangi bir katkı sağlamadığı, anılan 20 adet iş kalemi için toplam 0,00 TL teklif sunulması durumunda da isteklinin 36 iş kalemi için sunacağı toplam teklif tutarının, mevcut teklif tutarı ile aynı olacağı anlaşıldığından, söz konusu isteklinin teklifinin “20 adet iş kalemi için teklif etmiş olduğu tutarlar toplamının, toplam teklif bedeline katkı sağlamadığı” gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılık teşkil etmediği, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”