Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YEMEK HİZMET ALIMI İHALELERİ HK.

KARAR: YEMEK HİZMET ALIMI İHALELERİNDE ASLİ UNSUR ANA GİRDİ VE İŞÇİLİK MALİYETİDİR. YEMEKLERİN TAŞINMASINDA KULLANILACAK ARAÇ YARDIMCI GİDERLER KAPSAMINDA YER ALIR

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-544

“… ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, ihale konusu işin malzemeli yemek hizmeti alımı ve dağıtımı olduğu, birim fiyatların öğün maliyeti üzerinden hesaplandığı ve dağıtım giderlerini de kapsadığı, işin gerçekleştirileceği hastanelerin ihale dokümanında açıkça belirtildiği, dağıtılacak yemekler için nakliye mesafelerinin tespitinin ihale tarihi öncesinde her bir isteklinin kendi tecrübesi çerçevesinde, işin gerçekleştirileceği yeri görmek suretiyle yapılabilmesinin önünde herhangi bir engel bulunmadığı, yemeklerin dağıtımının yapılacağı hastaneler ile isteklilerin kendilerine ait olan yemek üretim merkezleri arasındaki mesafe bilgileri ve söz konusu mesafelerde hizmeti yerine getirmek için gerekli olan araç sayısına ilişkin bilgilerin ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve tecrübe sahibi olması beklenen istekliler tarafından öngörülebileceği, yemek hizmet alımı ihalelerinde asli unsurun ana girdi ve işçilik maliyeti olduğu, yemeklerin taşınmasında kullanılacak aracın yardımcı giderler kapsamında yer aldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde söz konusu giderin öğün maliyetine dahil edilmek suretiyle teklif birim fiyatlarını oluşturabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”