Hakkakul Logo Beyaz

YEMEK HİZMETİ ALIMLARINDA YEMEK GİDERİ HK.

KARAR: YEMEK HİZMETİ ALIMLARINDA YEMEK GİDERİNİN ÖNGÖRÜLEBİLMESİ İÇİN DOKÜMANDA GIDA RASYO BİLGİLERİNE YER VERİLMELİDİR

KARAR TARİHİ:05.01.2022

KARAR NO:2022/UH.I-30

“… Söz konusu hizmet alımının malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtımı işlerini de içerdiği, birim fiyat teklif cetvelinde bu gider kalemi için ayrı satır açıldığı, ihale konusu iş kapsamında istihdam edilecek personel, kontrol teşkilatı ve ziyaretçilere günlük en az 100 kişi üzerinden ayni olarak yemek verileceğinin belirtildiği, bununla birlikte birer haftalık yaz ve kış ayrı ayrı olmak üzere örnek menüye yer verildiği, ancak söz konusu menüde yer alan yemeklerin gıda rasyo bilgilerine ihale dokümanında yer verilmediği, bu kapsamda istekliler tarafından yemek giderinin net bir şekilde öngörülebilmesinin mümkün olmadığı  anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle yerinde görülmüştür.”