Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YEMEK PİŞİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ YARDIMCI GİRDİLER HK.

KARAR: YEMEK PİŞİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ YARDIMCI GİRDİLER İÇİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI SUNULMASI GEREKMEZ

KARAR NO : 2023/UH.I-201

KARAR TARİHİ : 25.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

“İtirazen şikayete konu edilen ihalenin 1’inci kısmında toplam 18 personel çalıştırılmasının öngörüldüğü görülmektedir.

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece “İşçilik giderinin asli unsuru olan ve dokümanda belirtilen sayıda işçiye ait yemek giderlerinin toplam işçilik maliyetine yansıtılmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin … 79.2.6’ncı maddesinde “ana girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde (Ek- H.4) yer alan ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılması gerektiği, bu çerçevede yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirileceği ve bu unsurlar için açıklama sunulmasının gerekmediğinin belirtildiği,  bu çerçevede söz konusu işte çalışacak personele verilecek yemek maliyetinin “yardımcı girdiler” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu doğrultuda anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece belirtilen gerekçeyle reddedilmesinin yerinde olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, F… Top. Yem. Hiz.  Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”