Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YEMEK ÜRETİM TESİSİ MUAYENE RAPORLARI

KARAR: İDARE MUTFAĞININ KULLANILACAĞI İHALE KONUSU İŞTE İSTEKLİLERİN KENDİLERİNE AİT YEMEK ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN MUAYENE VE ANALİZ RAPORLARININ SUNULMASINI GEREKLİ KILAN DÜZENLEME MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UM.II-876

“Şikayete konu kısma ait Teknik Şartname’nin aktarılan düzenlemelerinden anılan kısma konu olan yemeğin yükleniciye ait mutfakta değil idareye ait merkezi yemekhane ve Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu mutfaklarında üretileceği anlaşılmıştır.

 

İddiaya konu edilen İhale ilanı ve İdari Şartname maddesinden isteklilerin teklifleri kapsamında isteklinin kendi üretim tesisine ait Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinden ihale ilan tarihi öncesi 6 ay içerinde farklı aylarda alınmış olan en az 3 adet (4 çeşit yemeğin, çorba, ana yemek, yardımcı yemek ve tatlı) muayene ve analiz raporu sunmaları gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda ihalenin şikayete konu kısmı kapsamında alımı yapılacak yemeğin idareye ait mutfaklarda üretileceği, yemek üretiminin yükleniciye ait mutfakta yapılmayacağı dikkate alındığında, isteklilerin kendilerine ait yemek üretim tesisine ilişkin Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinden alınmış muayene ve analiz raporlarının teklif kapsamında sunulmasını gerekli kılan bahse konu düzenlemenin idare mutfağının kullanılacağı ihale konusu işte isteklilerin katılımını kısıtlayıcı ve rekabeti engelleyici olduğu anlaşıldığından kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu değerlendirilmiştir.”