Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YERLİ MALI FİYAT AVANTAJI UYGULANMAMASI HK.

KARAR: İSTEKLİ TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE İLİŞKİN SUNULAN YERLİ MALI BELGESİNİN İDARECE ALIMI PLANLANAN ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİNİ KARŞILAMAMASI NEDENİYLE YERLİ MALI FİYAT AVANTAJI UYGULANMAMASI İŞLEMİNDE MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UM.II-1310

“…  yapılan incelemede söz konusu ihalede yerli malı teklif eden isteklilere % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacağı, yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif edilen mala/mallara ilişkin yerli malı belgesine/belgelerine ilişkin belgelerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin zorunlu olduğu görülmekle birlikte başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilen ürüne ilişkin sunulan yerli malı belgesinin idarece alımı planlanan teklife konu ürün özelliklerini karşılamadığı anlaşıldığından, idare tarafından başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürüne ilişkin yerli malı fiyat avantajı uygulanmaması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”