Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YERLİ MALI FİYAT AVANTAJI HK.

KARAR: YERLİ MALI FİYAT AVANTAJI UYGULANACAK İHALE KISMİ TEKLİFE AÇILMAMIŞSA ALIMA KONU CİHAZLARIN TAMAMINA İLİŞKİN YERLİ MALI BELGESİNİN SUNULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:2022/UM. I-596

“Yapılan inceleme neticesinde, itirazen şikayet başvurusuna konu mal alımında Teknik Şartname’de belirtilen cihazların, niteliği itibariyle birbirini tamamlayan veya bu cihazların teknik zorunluluklar nedeniyle birlikte alınması gereken cihazlar niteliğinde olduğu, bu nedenle ihalenin kısmi teklife açılmadığı dikkate alındığında alıma konu göz muayene sistemi içerisinde yer alan cihazların tamamına ilişkin yerli malı belgesinin sunulması gerektiği, aksi halde yerli malı avantajının uygulanamayacağı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yerli malı belgesinin, sadece alıma konu diğer cihazların montajının gerçekleşeceği göz ünitinin mobilya kısmını içerdiği, ihale kapsamında alınacak projeksiyon eşeli, lensmetre, biyomikroskop ve otomatik foropter cihazlarına ilişkin söz konusu yerli malı belgesinde herhangi bir tanımlamaya yer verilmediği (yerli malı belgesinde hareketli kollar tanımlamasından sonra parantez içerisinde yer alan foropter ifadesinden, sadece otomatik foropter cihazının tutulmasını sağlayan foropter kolunun anlaşılması gerektiği), bu haliyle anılan istekli tarafından göz ünitinin mobilya kısmına ilişkin yerli malı belgesi sunulduğu görülmekle birlikte, alıma konu olan projeksiyon eşeli, lensmetre, biyomikroskop ve otomatik foropter cihazlarına ilişkin yerli malı belgesi sunulmadığından söz konusu isteklinin teklifine yerli malı fiyat avantajı uygulanmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı ve başvuru sahibinin söz konusu iddialarının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”