Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU HK.

KARAR: YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU İLE İLGİLİ SADECE AYIRT EDİCİ NUMARASININ BELİRTİLMESİ YETERLİDİR

KARAR TARİHİ: 22.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-745

“Yapılan incelemeler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat mektubunu düzenleyen kuruluş tarafından mektuba verilen ayırt edici numaranın beyan edildiği, ihale mevzuatı gereği yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat mektubunun sadece ayırt edici numaranın belirtilmesinin yeterli olduğu, bu haliyle başvuru sahibi isteklinin fiziki ortamda sunulan geçici teminat mektuplarında bulunması gereken ibarenin bulunmadığına yönelik iddiasının yerinde olmadığı, ayrıca EKAP üzerinden yapılan sorgulamada geçici teminat mektubunun tutarının ihalede istenilen tutarı sağladığı, ayrıca söz konusu teminat mektubunun geçerlik tarihinin 26.07.2022 tarihinden sonraki bir tarih olduğu anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunun mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.”