Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU HK.

KARAR: “YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU” ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERDE KULLANILAN ANCAK FİZİKİ ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERDE SUNULMASI GEREKLİ OLMAYAN BİR BELGEDİR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UY.I-969

“… ihaleye katılan isteklilerin yeterlik bilgileri tablolarında beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerine ilişkin bilgiler ile pay defterlerinin sunulan pay defterleriyle uyumlu olmadığına ilişkin iddialarında yer verilen “Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun” elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde kullanılan ancak fiziki ortamda gerçekleştirilen ihalelerde sunulması gerekliliği olmayan bir belge olması ve incelenen ihalenin de elektronik ihale kapsamında gerçekleştirilmemesi sebebiyle anılan belgeye yönelik iddialar ile ilgili değerlendirme yapılmamıştır.”