Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU HK.

KARAR: YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİ VE BELGELERİ DOĞRULAYAN BELGELERİ SUNMAYAN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILARAK GEÇİCİ TEMİNATLARI GELİR KAYDEDİLİR

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-253

“Başvuru konusu ihalenin ilan tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükmü ve bu hükme uygun şekilde düzenlenmiş İdari Şartname maddesi göz önüne alındığında, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

İdarece A… Ç… – M… Ç.. İş Ortaklığı’na 30.09.2021 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazıyla aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, yazıda ayrıca İdari Şartname’nin 36’ncı maddesine yer verilerek, herhangi bir belge adı belirtilmeksizin, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgelerin sunulmasının talep edildiği ve her ikisi için de 08.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar süre verildiği görülmektedir.

Verilen süre içerisinde adı geçen istekli tarafından herhangi bir belge sunulmaması üzerine idarece isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine karar verildiği, gerekçe olarak “imza beyannamesi vb.” belgelerin sorgulanamamasının belirtildiği tespit edilmiştir.”