Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA İŞ DENEYİM BİLGİLERİ HK.

KARAR: YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA İŞ DENEYİME İLİŞKİN BEYAN EDİLEN BİLGİLER İLE EKAP’TAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SORGULAMA NETİCESİNDE HERHANGİ BİR İŞ DENEYİM BELGESİNE ULAŞILAMADIĞI GEREKÇESİYLE TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UY.II-834

“…26.05.2022 tarihli ihale komisyon kararı incelendiğinde, başvuru sahibi tarafından düzenlenen yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyime ilişkin bilgiler üzerinden gerçekleştirilen sorgulamada herhangi bir iş deneyim belgesine EKAP’tan ulaşılamadığı gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Netice itibarıyla, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun doğru şekilde doldurulmasındaki sorumluluğun isteklilerde olduğu da göz önünde bulundurulsa da, başvuru sahibi tarafından iş deneyiminin tevsiki için Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen “Çayeli-Ardeşen-Hopa(Çayeli Geçişi Dahil) Devlet Yolu KM:140+150-217+200 arası” yapım işine ilişkin iş deneyim belgesinin, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Ekap’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” satırında beyan edilmesi gerekirken, “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında beyan edilmesinin teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir aykırılık olmadığı,

 

mevzuat hükümleri uyarınca istekliler tarafından “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda beyan edilen bilgi ve belgelerden,  EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için idarece makul bir süre verilmesi ve isteklilerin tekliflerinin yeterlik kriterlerine uygunluğunun bu aşamadan sonra sunulacak bilgi ve belgeler dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi tarafından düzenlenen yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyime ilişkin beyan edilen bilgiler ile EKAP’tan gerçekleştirilen sorgulama neticesinde herhangi bir iş deneyim belgesine ulaşılamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.”