Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA İŞ DENEYİMİ BEYANI HK.

KARAR: YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA İŞ DENEYİMİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN BEYAN EDİLMEDİĞİ HALDE İDARENİN İSTEKLİDEN TALEP ETTİĞİ DİĞER BELGELER ÜZERİNDEN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ YAPMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1361

KARAR TARİHİ : 03.11.2022

“Bu çerçevede, anılan istekli tarafından e-teklifi kapsamında sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda “EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” satırının “işin adı” kısmında “Çankaya Belediyesi Hizmet Binaları Mekanik Tesisat İşleri Bakım Onarımı, Çankaya Belediyesine Ait Hizmet Binalarının Mekanik Tesisat İşleri ve Bakım Onarımının Yapılması” ifadesine yer verildiği, söz konusu iş deneyim belgesine ilişkin olarak işin adı dışında başka bir bilgiye (tarih, sayı, tutar) yer verilmediği,

Diğer taraftan anılan istekli tarafından idareye sunulan Taşeronluk Sözleşmesi’ne ilişkin olarak da Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda herhangi bir beyana yer verilmediği anlaşılmıştır.

Bu bağlamda ihale üzerinde bırakılan istekli A…Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyimine ilişkin bilgilerin beyan edilmediği, bu itibarla idarenin beyanı bulunmayan istekli üzerinde ihaleyi bırakarak istekliden talep ettiği Taşeronluk Sözleşmesi ile iş bitirme belgeleri üzerinden teklif değerlendirme yapılmasına imkân bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli A… Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”