Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE ARANILACAK KRİTERLER HK.

KARAR: İDARELERCE YETERLİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE ARANILACAK KRİTERLERİN TÜM İSTEKLİLER İÇİN AYNI HUSUSLARI İÇERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-349

“… mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler çerçevesinde, idarelerce ihalelere katılım için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin ihale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesi, tüm istekliler için aynı hususları içerecek şekilde ve fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Başvuruya konu ihalede, İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde, idare tarafından demonstrasyon talep edilebileceği, Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde ise, idare tarafından beş aşamadan oluşan demonstrasyon sürecinin yürütüleceği, demonstrasyona katılmayan veya aşamalarda yeterli olmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, yine Teknik Şartname’nin aktarılan 9.1, 11.2,  12.1 ve 27.3’üncü maddelerinde, idare tarafından istekli ve yüklenici kavramları kullanılarak bir takım bilgi, belge ve açıklamaların teklif ile birlikte sunulması gerektiğinin düzenlendiği, ancak İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde bir belirleme yapılmadığı, bir diğer anlatımla ihalede demonstrasyon yapılacağına ve isteklilerin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelere yönelik olarak düzenleme yapılmadığı, bu bağlamda demonstrasyon işleminin ve İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı, söz konusu belgelerin istekliler tarafından teklif ekinde sunulup sunulmadığından hareketle ve demonstrasyon işleminin yapılması ile tekliflerin geçerli veya değerlendirme dışı kabul edilemeyeceği ve İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, demonstrasyon işlemine yönelik yapılan düzenlemeler ile Teknik Şartname’nin 9.1, 11.2,  12.1 ve 27.3’üncü maddelerinde teklif ile birlikte sunulması gerektiği düzenlenen belgelerin yeterlik kriteri niteliğinde olmadığı, bu doğrultuda, isteklilerce yapılan demonstrasyonla ve Teknik Şartname’nin anılan maddelerinde teklif ile birlikte sunulması gerektiği düzenlenen belgelerin sunulmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mümkün olmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”