Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK KRİTERİ OLAN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK HK.

KARAR: YETERLİK KRİTERİ OLAN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİNDE YER ALMASI GEREKEN BİLGİLERİN DOLDURULMADAN İDAREYE SUNULMASI SONUCU İDARECE TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI YERİNDEDİR

KARAR TARİHİ:07.09.2022

KARAR NO:2022/UM.II-1069

“İhale dokümanı ekinde bulunan Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar (Örneği) tablosu incelendiğinde; söz konusu tablonun 4 sütundan oluştuğu, ilk sütunda Teknik Şartname maddesinin aynen yazılması gerektiği, ikinci sütunda “Karşılama Durumu” kısmının yer aldığı ve “Karşılıyor” şeklinde doldurulması gerektiği, üçüncü sütunda “Açıklamalar” kısmının bulunduğu ve örnek olarak “S protokolünü desteklemektedir” şeklinde doldurulması gerektiği, dördüncü sütunda ise “Referans (Teknik Doküman)” kısmının bulunduğu ve örnek olarak “dosya 1 bölüm 4 sayfa 2’de ilgili kısım işaretlenerek yanına madde numarası yazılmıştır” şeklinde doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin idareye sunduğu “Teknik Şartname Kontrol Tablosu” incelendiğinde Teknik Şartname’nin 8.1.5.1.7.2’nci maddesinin “Ana omurgalarda en az 1 adet yedek güç kaynağı (RedundantPowerSuply) bulunmalıdır.” aynen yazıldığı, “Karşılama Durumu” kısmına “Karşılıyor.” yazıldığı, ancak “Açıklamalar” ve “Referans (Teknik Doküman)” kısımlarının boş bırakıldığı, herhangi bir bilgiye yer verilmediği, dolayısıyla yeterlik kriteri olan Teknik Şartname’ye uygunluk belgesinde yer alması gereken bilgilerin doldurulmadan idareye sunulması sonucu idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşılmaktadır.”