Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARENİN YETERLİLİK BELGELERİNİ KONTROL ETMESİ HK.

KARAR: İDARE, YETERLİLİK BELGELERİNİN TEKLİF DOSYASINDA SUNULUP SUNULMADIĞINI KONTROL ETMEK ZORUNDADIR.

KARAR NO : 2015/260

KARAR TARİHİ : 17.02.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 5. İdare Mahkemesi)

…Teknik Şartnamesinin 6.2.1.f maddesinde yer alan; “Güzergaha rejeneratif enerjiyi kullanacak sayıda dizi yoksa, rejeneratif enerjiyi absorbe edecek veya tekrar kullanımını sağlayacak bir sistem temin ve tesis edilecektir. Tekrar kullanımını sağlayacak, kendini ispatlamış ve şehir elektrik şebekesine geri besleme yapmayan bir sistem (Volanlı Sistem dışında) istekli tarafından önerilecektir.” kuralına yer verilmiş ve önerinin “istekli” tarafından sunulacağı açıkça belirtilmek suretiyle buna ilişkin belgenin teklif aşamasında sunulacağı hususu düzenlenmiş ve bu düzenleme herhangi bir şikâyet ya da itirazen şikâyet başvurusuna konu edilmeyerek kesinleşmiştir. Bu kural ihale dokümanı arasında yer alan teknik şartname ile getirilen bir yeterlik kriteri ise de: ihale dokümanı şikâyet ya da itirazen şikâyete konu edilmeyerek kesinleşmiş olduğundan, söz konusu belgeleri ihale dosyası ile birlikte idareye sunmayan isteklilerin, ihaleye katılım için aranılan yeterlik koşullarını taşımadığı açıktır.

Hal böyle olunca, idarelerce kesinleşmiş ihale dokümanına uygun olarak teklif değerlendirmesi yapılması ve belirtilen yeterlik kriterlerini taşımayan, başka bir deyişle ihale dokumanı ile istenilen belgeleri ihale dosyası ile birlikte sunmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden. Teknik şartnamenin 62.1.f maddesinde herhangi bir belgenin teklifle sunulmasının istenmediği kaldı ki teknik şartnamelerde yeterlilik kriterinin düzenlenemeyeceğinden bahisle itirazen şikayet başvurusunun kabulü ile D.-R. Yapı San. Tic. A.Ş – A. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti İş Ortaklığı, D.Inş.ve Tic. A.Ş, S. San ve Tic. A.Ş., A. A. San Tesis ve Tic. A.Ş., G. Ağır San. İnş. ve Taah. A.Ş – K. İnş. Turüamve Tic. A.Ş İş Ortaklığı, E.Yap. Tic. A.Ş – N. İnş. San.Tic. A.Ş – C. Grup İnş. Müh. Mad. A.Ş İş Ortaklığına ait tekliflerin tekrar değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin yeniden gerçekleştirilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin Kamu ihale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.