Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİLİK KRİTERİ BELİRLENMESİ HK.

KARAR: İŞİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA MEYDANA GELMESİ KESİN OLMAYAN DURUMUN YETERLİLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO:2022/UH.II-358

“İncelemeye konu düzenlemenin işin yürütülmesi sırasında (sözleşmenin ifası sırasında)  meydana gelmesi kesin olmayan muhtemel bir olay (idare mutfağının kullanılamaması durumu) baz alınarak hizmetin aksamadan devamı amaçlanarak yapıldığı, söz konusu yeterlik kriterlerinin (belirlenen özelliklerde mutfağa sahip olma/mutfağı kiralamış olma, analiz raporlarının teklifle birlikte sunulması, faaliyet konusu arasında paket yemek hizmetinin bulunması) işin yürütülmesi sırasında gerçekleşmesi kesin olmayan bir durum dikkate alınarak istenildiği, ihale konusu işin idare mutfağı kullanılarak yürütülmesinin esas olduğu dikkate alındığında işin yürütülmesi sırasında meydana gelmesi kesin olmayan durumda yemeğin üretileceği mutfağın özelliklerine ve mutfağın temin edilmesine ilişkin yükümlülüğün yeterlilik kriteri olarak belirlenmesinin rekabeti engellediği anlaşıldığından söz konusu doküman düzenlemesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’nci maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”