Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YILLIK İZİN KULLANAN İŞÇİLER HK.

KARAR: İDARECE YILLIK İZİN KULLANAN İŞÇİLERİN YERİNE BAŞKA İŞÇİLERİN GETİRİLEREK SAYININ TAMAMLANMASININ TALEP EDİLMEMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UH.II-872

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.25’inci maddesine göre 4857 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca yıllık izin kullanan işçilerin fiilen çalışan işçi sayısına dahil edilmesi ve yıllık izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirilerek sayının tamamlanmasının idarece talep edilmemesi ve idarece ihale konusu işte çalıştırılması istenen personel sayısının bu hususun dikkate alınması suretiyle belirlenmesi gerekmektedir.

 

İaşe İşleri Özel Şartnamesi’nin “Yüklenici Personeli ile ilgili Yükümlülükler” başlıklı 11’inci maddesi incelendiğinde, izinli personelin yerine yüklenicinin eksik hizmeti tamamlamakla yükümlü olduğunun ifade edildiği, mevcut düzenlemeden izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirilerek sayının tamamlanmasının talep edileceği anlamının çıkarılamayacağı ve hizmetin ifasının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini teminen idare tarafından konulan tedbir amaçlı bir düzenleme olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”