Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

PERSONELİN YILLIK ÜCRETLİ İZİNE HAK KAZANMASI HK.

KARAR: İHALE KONUSU İŞİN SÜRESİNİN 6 AY OLDUĞU DURUMDA İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞACAK PERSONEL YILLIK ÜCRETLİ İZİNE HAK KAZANAMAZ

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-680

“4857 sayılı İş Kanunu’nun “Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri” başlıklı 53’üncü maddesinde “İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir…” hükmü,

 

Sözleşme Tasarısı’nın 36.11’inci maddesinde “ Yüklenici tarafından çalıştırılan işçiler İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı hükümlerine tabi olup, çalıştırılan işçilerin mevzuatla ilgili tüm hakları saklıdır. Yüklenici firma idare ile işbirliği halinde, evlenme, doğum, ölüm, yıllık izin, hastalık raporu ve özel izinler nedeniyle hizmette aksamaya meydan vermemek için gerekli olan tüm tedbirleri almak zorundadır. Sosyal güvenlik mevzuatı ile işçi alınması, işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkartılması ve sair konularda tüm sorumluluk yüklenici firmaya ait olup, idare bu konularda sorumlu sayılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 2’nci ve Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddelerinden ihale konusu işe 01.07.2022 tarihinde başlanacağı 31.12.2022 tarihinde ise biteceği, işin süresinin toplam 6 ay olduğu düzenlenmiştir.

 

4857 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir hükmü ve İdari Şartname’nin 2’nci ve Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddelerine göre ihale konusu işin süresinin 6 ay olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, ihale konusu işte çalışacak personelin yıllık ücretli izine hak kazanamayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”