Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YÖNETİM KURULU KARARLARI HK.

KARAR: PAY DEĞİŞİKLİKLERİNE DAYANAK TEŞKİL EDEN YÖNETİM KURULU KARARLARININ İHALE TARİHİNDEN ÖNCE EKAP’A YÜKLENMESİ MECBURİDİR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-305

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesine göre aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği, ancak başvuru sahibi tarafından sunulmuş Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun bizzat isteklilerce hazırlandığı, başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen bir belge olmadığı, bu itibarla teklif dosyasının mevzuata uygun olarak hazırlanması, yeterlik bilgileri tablosundaki beyanların eksiksiz sunulması ve ilgili belgelerin EKAP’a yüklenmesi hususundaki sorumluluğun isteklilere ait olduğu, bu kapsamda yukarı aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca pay değişikliklerine dayanak teşkil eden yönetim kurulu kararlarının ihale tarihinden önce EKAP’a yüklenmesinin mecburi olduğu, söz konusu belgenin yüklenmemiş olmasının bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği, zira bilgi eksikliğinden ziyade ortada belge eksikliği durumunun bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu olan hususların bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiğine ilişkin iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”