Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGESİ HK.

KARAR: İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK ETMEK ÜZERE BEYAN EDİLEN YÜKLENİCİ İŞ BİTİRME BELGESİNİN İHALE KONUSU İŞE VE BENZER İŞE UYGUN OLMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO :2022/UH.I-499

“İhale konusu işin mevcut bir yapının onarımına veya tadilatına ilişkin olmadığı, yeni yapılacak olan bir hastanenin uygulama projelerinin hazırlanması işi olduğu ve söz konusu projede yapılacak olan mimari, statik, mekanik tesisat, elektrik tesisatı, peyzaj, altyapı, yangın, zemin etüt ve proje raporları hazırlama işlerinin mühendislik gereksinimleri ve çözümleriyle,  başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesine konu işin ise mevcut tarihi eser statüsünde olan Elazığ PTT Merkez Müdürlük Hizmet Binasının rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri, güçlendirme projeleri ve detay projelerinin hazırlanması işinde uygulanan mühendislik gereksinimleri ve çözümlerinin aynı olmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere beyan edilen yüklenici iş bitirme belgesinin ihale konusu işe ve benzer işe uygun olmadığı anlaşılmıştır.”