Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YÜKLENİCİNİN KULLANACAĞI MALZEMELERİN UYGUNLUĞU HK.

KARAR: İDARE, YÜKLENİCİ TARAFINDAN KULLANILACAK MALZEMELERİN UYGUN OLUP OLMADIĞINI İNCELEME YETKİSİNE SAHİPTİR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-74

“… İdare tarafından yemekler için yapılacak analiz sayı ve sıklığına yönelik tam sayı şeklinde belirleme yapılmasının beklenemeyeceği, başvuruya konu düzenlemelerin, işin gerektiği gibi yerine getirilmesi amacını taşıdığı, ihale konusunun malzeme dâhil yemek hizmeti verilmesi hizmeti olduğu göz önüne alındığında, basiretli bir tacirin söz konusu giderleri öngörerek teklif verebileceği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, ihale konusu iş kapsamında toplam öğün sayısının da belli olduğu, her öğün için pişirilen yemeklerden alınan numunelerin gerekli görülmesi durumunda tetkikinin yaptırılacağı, ihale konusu alanda faaliyet gösteren basiretli bir tacirin idarece hangi testlerin yapılacağı hususunda açık bir belirleme yapılmamış olsa da maliyetlerini genel gider olarak belirleyerek tekliflerini oluşturabilecekleri, idarenin yüklenici tarafından kullanılacak malzemelerin uygun olup olmadığını inceleme, masrafları yükleniciye ait olmak üzere deneyler yapma yetkisine sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, anılan düzenlemenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Kontrol teşkilatı ve yetkileri” başlıklı 26’ncı maddesi kapsamında değerlendirilebileceği, bu doğrultuda laboratuvar analiz giderlerinin isteklilerce hesaplanmak suretiyle teklif fiyatlarına dâhil edilmesinin mümkün olabileceği, bu çerçevede söz konusu düzenlemenin tekliflerin sağlıklı ve eşit şartlarda hazırlanmasını engelleyecek bir belirsizliğe yol açmayacağı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır…”