Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YÜKLENİCİYE EKİPMAN TEMİN SÜRESİ TANINMAMASI HK.

KARAR: İŞİN BAŞLAMA TARİHİNDE TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN SAYIDA VE NİTELİKTE MAKİNE VE EKİPMANIN, TEKNİK BELGELERİ İLE BİRLİKTE HAZIR BULUNDURMAMASININ YÜKLENİCİYE HERHANGİ BİR TEMİN SÜRESİ DE TANINMADAN FESİH SEBEBİ OLARAK DÜZENLENMESİ İHALEYE KATILIMI ZORLAŞTIRICI VE REKABETİ ENGELLEYİCİ NİTELİK TAŞIDIĞINDAN İHALENİN İPTAL EDİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1205

“İhale konusu iş kapsamında çalıştırılması istenilen araçların ayrıntılı teknik özellikleri olan ve özel imalat süreci gerektiren (üst yapıya sahip) nitelikte araçlar olduğu, sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinde Teknik Şartname’de temini istenen araçların tamamının teknik belgeleri ile birlikte hazır bulundurulmaması halinde 4735 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin idarece feshedileceği, bu noktada ihale tarihi ile işe başlama tarihi arasındaki süre ile işin başlama tarihinde teknik şartnamede belirtilen sayıda ve nitelikte makine ve ekipmanın, teknik belgeleri ile birlikte hazır bulundurmamasının yükleniciye herhangi bir temin süresi de tanınmadan fesih sebebi olarak düzenlenmesi birlikte dikkate alındığında, ihaleye katılımı zorlaştırıcı ve rekabeti engelleyici nitelik taşıdığı değerlendirildiğinden ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”