Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HAZIRLIK İÇİN YÜKLENİCİYE SÜRE VERİLMESİ HK.

KARAR: SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA İŞİN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMESİ AMACIYLA GEREKLİ HAZIRLIKLARIN TAMAMLANABİLMESİ İÇİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLARAK YÜKLENİCİYE MAKUL BİR SÜRE VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-542

“İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde ihale tarihinin 31.03.2022 olduğu, Sözleşme Tasarısının 9’uncu ve 10’uncu maddesinde ise iş yeri tesliminin yapılmayacağı, işe başlama tarihinin 01.04.2022, iş bitirme tarihinin ise 30.09.2024 olarak belirlendiği görülmüştür.

 

mevzuat düzenlemelerinden anlaşılacağı üzere idarece, sözleşme imzalanması için gerekli yasal sürelerin geçmesinin beklenmesi gerekmekte olup doğal olarak sözleşme imzalanmadan da işe başlanılması mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca sözleşme imzalandıktan sonra işin gereği gibi ifa edilmesi amacıyla gerekli hazırlıkların tamamlanabilmesi için işin niteliğine uygun olarak yükleniciye makul bir süre de verilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Sözleşme Tasarısında işe başlama ve işi bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiği anlaşılmış olup bu açıdan bakıldığında mevzuatta belirtilen yasal süreler geçmeden sözleşme imzalanamayacağından ve haliyle işe başlanılamayacağından işin yürütülmesi aşamasında iş eksilişi yapılması da kaçınılmaz olacaktır. Bu itibarla, yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemeleri, yapılan tespit ve açıklamalar dikkate alındığında idarece ihale sürecine ilişkin yapılan planlamanın mevzuata aykırı olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.”