Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE YER TAHSİSİ HK.

KARAR: YÜKLENİCİNİN İDARE KULLANIMINA VERDİĞİ ARAÇLARIN PARK VE BAKIMI MAKSADI İLE SINIRLI OLARAK İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE YER TAHSİSİ MEVZUATA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ: 28.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-1164

“İlgili düzenlemelerden söz konusu iş kapsamında kiralanan araçların şoförsüz kiralanacağı, idarenin, yükleniciye Belediye sınırları içerisinde kullanabileceği, araç park yeri, araç yıkama ünitesi, tamir, bakım atölyeleri, malzeme, irtibat bürosu vb. ihtiyaç duyulan alanı bedelsiz tahsis edeceği anlaşılmıştır.

 

İlgili düzenlemelerden ihale konusu iş kapsamında kiralanan araçların idare personeli tarafından kullanılacağı, söz konusu araçlar için ihtiyaç duyulan park yeri, araç yıkama ünitesi, tamir, bakım atölyeleri, malzeme, irtibat bürosu gibi işin ifa edilmesi için gerekli bir takım alanların idarece belediye sınırları içerisinde yükleniciye tahsis edileceği, söz konusu tahsisin ilgili alanın yüklenicinin idare kullanımına verdiği araçların park ve bakımına ilişkin olduğu, bu kullanım maksadı ile sınırlı olarak idare tarafından yükleniciye yer tahsisinin mevzuata herhangi bir aykırılık teşkil etmediği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”