Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN MEVZUAT HK.

KARAR: İDARECE İLAN TARİHİ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN BİR MEVZUAT ESAS ALINARAK DÜZENLEME YAPILAMAZ

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-503

“İlgili düzenlemelerden söz konusu ihale kapsamında fiyat farkının 31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6’ncı maddesi çerçevesinde hesaplanacağı anlaşılmıştır.

İhale ilan tarihinin 08.02.2022, iddia konusu edilen Cumhurbaşkanlığı kararının yürürlük tarihinin ise 24.02.2022 olduğu görülmüştür.

 Yapılan incelemede, İdari Şartname’de fiyat farkına ilişkin yapılan düzenlemenin ihale ilan tarihi itibarıyla güncel mevzuatı esas aldığı, başvuru sahibi tarafından esas alınması gerektiği iddia edilen Cumhurbaşkanlığı kararının ise ihale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte olmadığı, bu doğrultuda idarece ilan tarihi itibarıyla yürürlükte olmayan bir mevzuat esas alınarak düzenleme yapılamayacağı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”