Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ GEREĞİ HK.

KARAR: İDARE, YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARININ GEREKLERİNE GÖRE HUKUKİ İŞLEM TESİS ETMELİDİR.

KARAR NO : 2015/85

KARAR TARİHİ : 20.01.2015

İLGİLİ KANUN NO : 2577

İLGİLİ MADDE NO : 28

(Ankara 7. İdare Mahkemesi)

“…yasaklama kararı üzerine sözleşmeye davet edilmeyen davacının bu yasaklama kararı üzerine açtığı davada aldığı yürütmenin durdurulması isteminin kabulü kararıyla yasaklılık işleminin hukuka aykırılığını ortaya koyduğu, yürütmenin durdurulması kabul kararlarının da iptal kararları gibi etki ve sonuç doğurduğu göz önüne alındığında, idarece davacı şirketin sözleşmeye davet edilmemesinin dayanağı ortadan kalktığından ve ihale, kesinleşen ihale komisyonu kararı ile davacı şirket üzerinde bırakıldığından, idarece yasaklılık işleminin ortadan kalktığı davacı tarafından 10.10.2014 tarihinde bildirildiği halde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanması işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.