Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ZEYİLNAME İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HK.

KARAR: ZEYİLNAME KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLANA YANSIYAN HUSUSLARI KAPSAMIYORSA DÜZELTME İLANI YAPILMASINA GEREK YOKTUR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-342

“… Kanun maddesinde, idarelerin zeyilname düzenlemek suretiyle dokümanda değişiklik yapabileceği, zeyilnamenin ihale tarihinden en az on gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği, yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulursa ihalenin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebileceği;

 

Bununla birlikte, şikâyet üzerine yapılan incelemede idarece dokümanda düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, zeyilnamenin doküman indirenlerin tamamına ihale tarihinden en az on gün önce bildirilmesini öngören düzenlemedeki on günlük süre ile bağlı kalınmadan ihale tarihine kadar zeyilname ile dokümanda düzeltme yapılabileceği, zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale tarihi arasında on günden az süre kalmış ise ihale tarihinin ertelenmesinin zorunlu olduğu, yeni ihale tarihinin zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği, ihale dokümanında belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde, ihale sürecine devam edilebilmesi için düzeltme ilanının yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu bağlamda idarece düzenlenen 10.01.2022 tarihli zeyilname kapsamında yapılan değişikliğin ilana yansıyan hususları kapsamadığı, bu itibarla düzeltme ilanı yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”