Hakkakul Logo Beyaz

ÇAĞRI HİZMETİNİN ETKİN, VERİMLİ VE SAĞLIKLI YÜRÜTÜLEBİLMESİ ADINA BAĞIMSIZ ALTYAPI VE DONANIMLARIN TALEP EDİLMESİ İŞİN NİTELİĞİ GEREĞİDİR

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-377

“Teknik Şartname’nin “İletişim Merkezi Hizmet Binalarının Özellikleri” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.2. Binanın bir veya birkaç Kurum, Kuruluş veya Şirket tarafından ortak kullanılması durumunda İletişim Merkezine bağımsız altyapı ve donanımlar (İnternet, network, fîrewall, router vb.) yüklenici tarafından sağlanacak ve buna ilişkin tüm giderler YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Aktarılan Şartname maddesinde, binanın bir veya birkaç kurum, kuruluş veya şirket tarafından ortak kullanılması durumunda iletişim merkezine bağımsız altyapı ve donanımların yüklenici tarafından sağlanması gerektiğinin ve buna ait tüm giderlerin de yükleniciye ait olduğunun düzenlendiği, buradan hareketle, söz konusu çağrı hizmetinin etkin, verimli ve sağlıklı yürütülebilmesi adına bağımsız altyapı ve donanımların talep edilmesinin işin niteliği gereği olduğu, idareler tarafından hizmetin kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi adına bu şekilde düzenlemeler yapabileceği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”