Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

Şirketlere Kamu İhale Hukuku Alanında Sunduğumuz Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

Kamu ihalelerinin kompleks yapısı uyarıca, ihalelere iştirak eden şirketler bu alanda özel olarak uzmanlaşmış bir hukuk danışmanlığı hizmetlerine de ihtiyaç duymaktadır. Tüm dünyada her yıl milyonlarca kamu ihalesi gerçekleştirilmekte, milyonlarca şirket ile sözleşmeler imzalanmaktadır. Sonucunda milyarlarca dolar tutarında alımların gerçekleştirildiği kamu ihaleleri tüm şirketlere açık olmakla birlikte, gerçekleştirilecek ihalelerin takibi, bu ihalelere ait dokümanların kontrolü, ihalelere yönelik teklif dosyalarının hazırlanması, ihale öncesi ve sonrasında idari başvuru yolları ile dava süreçlerinin doğru şekilde yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Hakkakul Avukatlık Bürosu, tüm bu süreç içerisinde her aşamada müvekkillerinin yanında olmakta ve sorunların çözümünde etkin rol oynamaktadır. Çok sayıda ülkedeki Kamu İhale Hukuku alanında uzmanlaşmış partnerleri aracılığıyla da müvekkillerinin yabancı kamu ihalelerine katılımı konusunda danışmanlık sunmakta ve bu çerçevede müvekkillerinin faaliyetlerini tüm dünyaya sunmasına aracılık etmektedir.

 

a) İhale Öncesi Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

 • Faaliyet gösterilen alandaki yerli ve yabancı ihalelerin taranması ve raporlanması hizmetleri
 • İhalelere ait ihale dokümanların kontrolü ve uyuşmazlığa neden olabilecek şartname düzenlemelerine ve ihale teklif dosyasında sunulması gerekli belgelere dair rapor hazırlanması hizmetleri
 • İhalelerde yeterlik şartı olarak aranan belgelerin temini için yurtiçinde ve yurtdışında gerekli başvuruların gerçekleştirilmesine dair hizmetler
 • İhale teklif dosyalarının hazırlanması ve kontrolünün gerçekleştirilmesine dair hizmetler
 • İhalelere teklif sunulmadan önce hazırlanması gerekli olan sözleşmelerin hazırlanmasına yönelik hizmetler (asıl işverenlik – alt işverenlik, ortak girişim, konsorsiyum vb.)
 • Teklif sunulması planlanan ihalelerin dokümanlarında, teklif sunmayı imkansız hale getiren hukuka aykırı düzenlemeler bulunması halinde gerçekleştirilecek idari başvurulara (şikayet ve itirazen şikayet) ve davalara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • Talep edilmesi halinde farklı ülkelerin ihale mevzuatları hakkında gerekli araştırmaların yapılmasına dair danışmanlık hizmetleri
 • İdari başvurularda ve yürütülen davalarda kullanılmak üzere, ihale süreçlerindeki uyuşmazlıklarla ilgili hukuki görüşler hazırlanması

b) İhale Sonrası Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

 • İhalelerin hukuki gerekçeden yoksun şekilde iptal edilmesi durumunda, ihalenin iptali kararının iptali amacıyla idari başvuruların gerçekleştirilmesi ve davaların açılmasına dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • Rakip şirketlerin ihalelerde rekabete aykırı faaliyetlerde bulunmaları halinde, gerekli idari idari başvuruların gerçekleştirilmesi ve davaların açılmasına dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • İhalelerde verilen kararların hukuki dayanaktan yoksun olması durumunda, ihaleleri gerçekleştiren idarelere şikayet başvurularının (idari başvuru) gerçekleştirilmesi
 • İhalelerde verilen hukuki dayanaktan yoksun kararlarla ilgili olarak idarelere karşı yapılan şikayet başvurularından sonuç alınamaması halinde, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurularının gerçekleştirilmesi
 • İhale kararlarına karşı gerçekleştirilen idari başvurulardan sonuç alınamaması halinde, iptal davalarının açılması ve yürütülmesine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • İhaleleri gerçekleştiren idarelerin sebep olduğu zararlar sebebiyle gerekli davaların açılması ve yürütülmesine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • Kamu ihalelerinden yasaklılık kararlarına karşı yasaklılığın iptali amacıyla gerekli davaların açılması ve yürütülmesine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • İhale süreci içerisinde, teminat, muayene-kabul, iş deneyimi vb. konularda ortaya çıkacak tüm sorunlarla ilgili gerekli idari başvuruların gerçekleştirilmesine ve gerekli davaların açılmasın / yürütülmesine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • Kamu ihale sözleşmelerinin haksız nedenle feshi sonucunda uğranılan zararların tazmini amacıyla ilgili gerekli davaların açılması ve yürütülmesine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • Kamu ihale sözleşmelerinden doğan alacakların ödenememesi halinde ilgili gerekli icra takiplerinin ve davaların açılması ve yürütülmesine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • İhaleye fesat karıştırma suçu ile ilgili olarak başlatılan soruşturmalara ve açılan davalara yönelik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • Edimin ifasına fesat karıştırma suçu ile ilgili olarak başlatılan soruşturmalara ve açılan davalara yönelik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

 

c) Kamu İhale Hukuku Alanında Eğitim Hizmetleri

 • Yerli ve yabancı şirketlere, kamu idarelerine, farklı dillerde (Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça) eksiksiz Türk Kamu İhale Hukuku eğitimi hizmeti
 • Yerli ve yabancı şirketlere, çok sayıda ülkenin kamu ihale hukuku uygulamaları ile ilgili farklı dillerde (Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça) eğitim hizmeti