Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU İHALE HUKUKU EĞİTİMİ

Kamu idareleri ihtiyaç duydukları malları, hizmetleri ve yapım işlerini ihaleler yoluyla temin etmektedir. Kamu ihalesi gerçekleştirilmeden bu ihtiyaçların giderilmesi (belirli sınırlar dahilinde gerçekleştirilen doğrudan teminler haricinde) mümkün değildir. İşte bu durum, şirketler nezdinde kamuyu ciddi bir müşteri pozisyonuna sokmakta ve hatta birçok şirket açısından kamu tek müşteri durumundadır.  

Öte yandan, kamu kurumlarına mal satabilmek, hizmet sunabilmek ya da kamunun ihtiyacı olan yapım işlerini gerçekleştirebilmek için ihalelerde sıkı koşullar, kurallar getirilmiştir. Kamu ihale hukuku dediğimiz bu alana hakim olunması, ihalelerde hata yapılmaması ve dolayısıyla maddi zarara neden olunmasını engelleyecek en önemli husustur. Bu kapsamda ihalelere iştirak eden şirketlerin, satış / ihale personellerini kamu ihale hukuku eğitiminden geçirmesi ciddi önem teşkil etmektedir. Yine aynı şekilde, kamu kurumları ihtiyaç duyduğu malları, hizmetleri, yapım işlerini uygun zamanda temin edebilmelidir. İhalelerde hata yapılması, ihalelerin iptaline, ihalelerin iptali de kamu hizmetlerinin aksamasına neden olacaktır. Bu nedenle kamu ihalesi gerçekleştiren kamu kurumlarının ihale personellerinin de kamu ihale eğitimi almasını zorunlu kılmaktadır.

Kamu ihale hukuku eğitimi, ihalelere ilişkin temel kavramların, yeterlilik koşullarının, değerlendirmelerin, ihalelere yönelik idari başvuruların, dava süreçlerinin, ihale sürecine ilişkin suçların anlatıldığı geniş bir programdır. Bu programın tamamlanmasıyla, kamu personellerinin minimum hata ile ihale süreçlerini tamamlaması ve yine aynı şekilde şirketlerin ihale personellerinin minimum hata ile ihalelere teklif sunması ve yasaya uygun başvuruları gerçekleştirmesi mümkün olmaktadır.

Kamu ihale hukuku eğitimleri; idari başvuru yolları ve dava süreci, Türkiye’de kamu ihaleleri, kamu ihalelerine ilişkin idari ve cezai yaptırımlar olmak üzere üç başlık altında verilmektedir. İlk bölümde, idari başvuru yolu ve zorunlu idari başvuru yolu ayrımı, şikayet başvurusu, şikayet başvurusunun şekil / usul / süreler açısından incelenmesi, şikayet başvurusu üzerine verilecek kararlar, itirazen şikayet başvurusu, itirazen şikayet başvurusunun şekil / usul / süreler açısından incelenmesi, itirazen şikayet başvurusu üzerine verilecek kararlar, kamu İhale Kurulu kararlarına karşı başvuru yolu / dava süreci,  idari yargıda usul ve süreler, idari yargıda ivedi yargılama usulü, kamu İhale Kurulu kararlarına karşı açılan davalarda yetki ve görev meselesi, ihalelerden yasaklılık kararlarına karşı başvuru yolları / dava süreci, doğrudan teminlere ilişkin uyuşmazlıklarda başvuru yolları ve dava süreci, şikayet ve itirazen şikayet başvurularında sıkça yapılan hatalar ve öneriler gibi konular anlatılmaktadır.

İkinci başlık altında ise; Türkiye’de kamu ihaleleri ve bu ihalelere ilişkin istatiksel bilgiler, Türkiye’de kamu ihalelerine katılım koşulları ve istenilen bilgi ve belgeler, Kamu İhale Kanunu’nda yerli ve yabancı istekli ayrımı, yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması, yerli malı kavramı yerli malı teklif eden isteklilere fiyat avantajı uygulanması konuları anlatılmaktadır. Eğitimin son başlığı altında ise; Kamu İhale Kanunu’nda düzenlenen yasak fiil ve davranışlar, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda düzenlenen yasak fiil ve davranışlar, kamu ihalelerinden yasaklılık kararları, kamu ihalelerinden yasaklılık kararlarına karşı başvuru yolu, konuyla ilgili yargı kararlarının değerlendirilmesi, ihaleye fesat karıştırma suçu, edimin ifasına fesat karıştırma suçu ve ilgili suç türleriyle ilgili yargı kararlarının değerlendirilmesi konuları anlatılmaktadır.

Kamu ihale hukuku eğitiminde yer alan yukarıdaki ayrıntılı konuların öğrenilmesi ardından hem kamu çalışanlarının hem de şirket çalışanlarının ihale sürecinde önemli hatalar gerçekleştirmesinin önüne geçilebilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir