Kamu İhale Hukuku Eğitimi

KAMU İHALE HUKUKU EĞİTİM KONULARI

1- Kamu İhalelerinde İdari Başvuru Yolları ve Dava Süreci
– İdari başvuru yolu ve zorunlu idari başvuru yolu ayrımı
– Şikayet başvurusu
– Şikayet başvurusunun şekil / usul / süreler açısından incelenmesi
– Şikayet başvurusu üzerine verilecek kararlar
– İtirazen şikayet başvurusu
– İtirazen şikayet başvurusunun şekil / usul / süreler açısından incelenmesi
– İtirazen şikayet başvurusu üzerine verilecek kararlar
– Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı başvuru yolu / dava süreci
– İdari yargıda usul ve süreler
– İdari yargıda ivedi yargılama usulü
– Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı açılan davalarda yetki ve görev meselesi
– İhalelerden yasaklılık kararlarına karşı başvuru yolları / dava süreci
– Doğrudan teminlere ilişkin uyuşmazlıklarda başvuru yolları ve dava süreci
– Şikayet ve itirazen şikayet başvurularında sıkça yapılan hatalar ve öneriler

2- Türkiye’de Kamu İhaleleri
– Türkiye’de kamu ihaleleri ve bu ihalelere ilişkin istatiksel bilgiler
– Türkiye’de kamu ihalelerine katılım koşulları ve istenilen bilgi ve belgeler
– Kamu İhale Kanunu’nda yerli ve yabancı istekli ayrımı
– Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması
– Yerli malı kavramı yerli malı teklif eden isteklilere fiyat avantajı uygulanması
– Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması’nın değerlendirilmesi ve taraf ülkeler açısından getirdikleri
– Avrupa Birliği’nin ve üye devletlerin yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması konusuna bakışı
– Kamu İhale Kurulu’nun konuyla ilgili kararlarının değerlendirilmesi

3- Kamu İhalelerine İlişkin İdari Yaptırımlar ve İhale Sürecinde Ortaya Çıkan Suçlar
– Kamu İhale Kanunu’nda düzenlenen yasak fiil ve davranışlar
– Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda düzenlenen yasak fiil ve davranışlar
– Kamu ihalelerinden yasaklılık kararları
– Kamu ihalelerinden yasaklılık kararlarına karşı başvuru yolu
– Konuyla ilgili yargı kararlarının değerlendirilmesi
– İhaleye fesat karıştırma suçu
– Edimin ifasına fesat karıştırma suçu
– İlgili suç türleriyle ilgili yargı kararlarının değerlendirilmesi

 

Not: Eğitimler Hakkakul Avukatlık Bürosu’nun kurulu bulunduğu Adalet Köşkü’nde bir gün olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim ücreti (KDV dahil) 550,00 TL’dir. Kayıt ve ödeme konularında ayrıntılı bilgi için iletisim@hakkakul.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirket içi eğitimler için lütfen iletisim@hakkakul.com adresinden iletişime geçin.