Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

Faaliyet Alanları

Kamu İhale Hukuku Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

Kamu ihalelerinin kompleks yapısı uyarınca, ihalelere iştirak eden şirketler bu alanda özel olarak uzmanlaşmış bir hukuk danışmanlığı hizmetlerine de ihtiyaç duymaktadır...

Borçlar Hukuku Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

Hakkakul Avukatlık Bürosu, şirketlerin en yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu Ticaret Hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini yetkin ekibiyle sunmaktadır...

Ticaret Hukuku Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

Hakkakul Avukatlık Bürosu, şirketlerin en yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu Borçlar Hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini yetkin ekibiyle sunmaktadır...

İş Hukuku Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

Hakkakul Avukatlık Bürosu, şirketlerin en yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu İş Hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini yetkin ekibiyle sunmaktadır...

Hakkakul Avukatlık Bürosu, Kamu İhale Hukuku alanında uzmanlaşmıştır ve yalnızca bu alanda faaliyet göstermektedir. Bu doğrultuda, yerli-yabancı gerçek ve tüzel kişilere, ihale öncesi ve sonrası avukatlık, hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Tüm dünyada her yıl milyonlarca kamu ihalesi gerçekleştirilmekte, milyonlarca şirket ile sözleşmeler imzalanmaktadır. Sonucunda milyarlarca dolar tutarında alımların gerçekleştirildiği kamu ihaleleri tüm şirketlere açık olmakla birlikte, gerçekleştirilecek ihalelerin takibi, bu ihalelere ait dokümanların kontrolü, ihalelere yönelik teklif dosyalarının hazırlanması, ihale öncesi ve sonrasında idari başvuru yolları ile dava süreçlerinin doğru şekilde yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Hakkakul Avukatlık Bürosu, tüm bu süreç içerisinde her aşamada müvekkillerinin yanında olmakta ve sorunların çözümünde etkin rol oynamaktadır. Çok sayıda ülkedeki Kamu İhale Hukuku alanında uzmanlaşmış partnerleri aracılığıyla da müvekkillerinin yabancı kamu ihalelerine katılımı konusunda danışmanlık sunmakta ve bu çerçevede müvekkillerinin faaliyetlerini tüm dünyaya sunmasına aracılık etmektedir.

Hakkakul Avukatlık Bürosu, kamu ihaleleri alanında müvekkillerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak donanımdadır ve bu çerçevede aşağıdaki hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini sunmaktadır.

Türkiye’de ve Yurtdışında Gerçekleştirilen Kamu İhaleleriyle İlgili Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri:

Yeni pazarlar!

 • Hakkakul Avukatlık Bürosu’nun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde, gerçekleştirilecek ihaleler taranmakta ve talep edilen sektördeki ihaleler raporlar halinde sunulmaktadır. Bu hizmetle birlikte şirketler yepyeni pazarlar bulabilmekte ve uluslararası çapta faaliyet göstermeye başlamaktadır.

Hızlı ve doğru raporlama!

 • Talep edilen ihalelerle ilgili olarak, ihale dokümanları eksiksiz olarak taranmakta, uyuşmazlığa neden olabilecek şartname düzenlemeleriyle ve de ihale teklif dosyasında sunulması gerekli belgelerle ilgili olarak raporlar hazırlanmaktadır.
 • Yabancı ülkelerde gerçekleştirilecek ihalelerin dokümanları, talep edilmesi halinde orijinal dillerinden İngilizce’ye, Fransızca’ya, Arapça’ya ve Türkçe’ye tercüme edilebilmektedir.

Ulusal ve uluslararası belgelerin en hızlı şekilde temini!

 • İhalelerde yeterlik şartı olarak aranan belgelerin temini için yurtiçinde ve yurtdışında gerekli başvurular gerçekleştirilmektedir.

Eksiksiz kontrol ve denetim!

 • Yurtiçinde ve yurtdışında teklif sunulacak ihalelerle ilgili olarak telif dosyalarının hazırlanması ve kontrolünün gerçekleştirilmesi konularında danışmanlık verilmektedir.
 • İhalelere teklif sunulmadan önce hazırlanması gerekli olan sözleşmeler (asıl işverenlik – alt işverenlik, ortak girişim, konsorsiyum vb.) hazırlanmaktadır.

İdari başvuru ve dava süreçlerinin en doğru şekilde yönetimi!

 • İhalelerin hukuki gerekçeden yoksun şekilde iptal edilmesi durumunda, ihalenin iptali kararının iptali amacıyla idari başvurular gerçekleştirilmekte ve davalar açılmaktadır.
 • Müvekkillerin faaliyet gösterdikleri sektörlerde, rakip şirketlerin rekabete aykırı faaliyetlerde bulunmaları halinde, gerekli idari başvurular gerçekleştirilmekte ve davalar açılmaktadır.
 • Teklif sunulması planlanan ihalelerin dokümanlarında, teklif sunmayı imkansız hale getiren hukuka aykırı düzenlemeler bulunması halinde gerekli idari başvurular gerçekleştirilmekte de davalar açılmaktadır.
 • Yurtiçindeki ve yurtdışındaki ihalelerde verilen kararların hukuki dayanaktan yoksun olması durumunda, ihaleleri gerçekleştiren yerli ve yabancı idarelere şikayet başvuruları (idari başvuru) gerçekleştirilmektedir.
 • Yurtiçindeki ve yurtdışındaki ihalelerde verilen hukuki dayanaktan yoksun kararlara karşı, yerli ve yabancı idarelere karşı yapılan şikayet başvurularından sonuç alınamaması halinde, Kamu İhale Kurumlarına (ihale konusundaki idari otoriteler) itirazen şikayet başvuruları gerçekleştirilmektedir.
 • İhale kararlarına karşı gerçekleştirilen idari başvurulardan sonuç alınamaması halinde, ilgili ülkelerde gerekli iptal davaları açılmaktadır ve yürütülmektedir.

Kamu ihaleleriyle ilgili her aşamada hukuki destek!

 • Yerli ve yabancı idarelerin sebep olduğu zararlar sebebiyle ilgili ülkelerde gerekli davalar açılmaktadır.
 • Yurtiçinde ve yurtdışında verilen kamu ihalelerinden yasaklılık kararlarına karşı ilgili ülkelerde yasaklılığın iptali amacıyla gerekli davalar açılmaktadır.
 • İhale süreci içerisinde, teminat, muayene-kabul, iş deneyimi vb. konularda ortaya çıkacak tüm sorunlarla ilgili gerekli idari başvurular yapılmakta ve gerekli davalar açılmaktadır.
 • Yurtiçinde ve yurtdışında kamu ihale sözleşmelerinin haksız nedenle feshi sonucunda uğranılan zararların tazmini amacıyla ilgili ülkelerde gerekli davalar açılmaktadır ve yürütülmektedir.
 • Yurtiçinde ve yurtdışında kamu ihale sözleşmelerinden doğan alacakların ödenememesi halinde ilgili ülkelerde gerekli icra takipleri ve davalar açılmakta ve yürütülmektedir.

İhale süreciyle ilgili başlatılan soruşturmalarda ve kovuşturmalarda eksiksiz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri!

 • Yurtiçinde ve yurtdışında, ihaleye fesat karıştırma suçu ile ilgili olarak başlatılan soruşturmalarda ve açılan davalarda, hukuki danışmanlık ve müdafilik hizmetleri verilmektedir.
 • Yurtiçinde ve yurtdışında, edimin ifasına fesat karıştırma suçu ile ilgili olarak başlatılan soruşturmalarda ve açılan davalarda, hukuki danışmanlık ve müdafilik hizmetleri verilmektedir.

(İhale sürecinde işlenen suçlarla ilgili olarak başlatılan soruşturmalarda ve açılan davalarda, Kamu İhale Hukuku’na hakim bir şekilde ihalelerin teknik yapısını ortaya koymak, savunmanın amacına ulaşması bakımından büyük önem arz etmektedir.)

Yurtiçi ve yurtdışı kamu ihale uygulamaları hakkında sözlü ve yazılı danışmanlık hizmetleri!

 • Talep edilmesi halinde herhangi bir ülkenin ihale mevzuatı hakkında gerekli araştırmalar yapılmakta, konuyla ilgili sözlü veya yazılı danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
 • İdari başvurularda ve yürütülen davalarda kullanılmak üzere, ihale süreçlerindeki uyuşmazlıklarla ilgili hukuki görüşler hazırlanmaktadır.

Farklı dillerde eksiksiz kamu ihale hukuku eğitimi!

 • Yerli ve yabancı şirketlere, kamu idarelerine, farklı dillerde (Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça) eksiksiz Türk Kamu İhale Hukuku eğitimleri verilmektedir.
 • Yerli ve yabancı şirketlere, çok sayıda ülkenin kamu ihale hukuku uygulamaları ile ilgili farklı dillerde (Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça) eğitimler verilmektedir.

(Eğitimler, Hakkakul Avukatlık Bürosu’nun kendi salonunda, anlaşmalı olduğu şehir merkezindeki seçkin otellerin eğitim salonlarında veya şirket-idare bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir. )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir