Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

Kamu İhale Hukuku Danışmanlığı

Türkiye’deki binlerce kamu kurumu, mal, hizmet ve yapım işi ihtiyaçlarını ihaleler yoluyla temin etmek zorundadır. Söz konusu mal, hizmet ve yapım işi ihaleleri ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre gerçekleştirilmektedir. Kamu İhale Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması gerekmektedir. Gerçekten de birçok ihale, kamunun hizmetlerini aksatmadan yürütebilmesi için süresi içerisinde gerçekleştirilmelidir. Bu durum karşısında, herhangi bir ihalenin iptal Kurum ya da Mahkeme kararıyla iptal edilmesi, İdarenin de ihtiyaçlarını zamanında karşılayamamasına ve buradan hareketle de kamu hizmetlerinin kısmen veya tamamen aksamasına, gecikmesine sebebiyet verecektir.

Diğer yandan konunun diğer tarafını da izah etmekte yarar bulunmaktadır. Türkiye’de her yıl binlerce kamu ihalesi gerçekleştirilmekte ve bu ihalelere binlerce şirket katılmakta ve teklif sunmaktadır. Söz konusu şirketlerin birçoğu açısından kamu kurumları en önemli hatta tek müşteri durumundadır. Bu nedenle de kimi zaman aynı konuda yılda tek bir ihale gerçekleştiren kamu kurumlarının ihaleleri büyük önem arz etmektedir. Bu ihalelerde yapılacak en ufak bir hata, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olacak ve bu da en önemli müşterinin kaybedilmesi anlamına gelecektir. Bu nedenle ihaleler, kamu kurumları için olduğu gibi şirketler açısından büyük öneme sahiptir.

Kamu İhale Hukuku Danışmanlığı neden önemli sorusuna cevap verebilmek adına, öncelikle ihalelerin kamu kurumları ve şirketler açısından taşıdığı anlamı ve önemi ortaya koymak gerekmiştir. Yukarıda da değinildiği üzere her iki taraf açısından da ihaleler büyük öneme sahiptir. İhalelerin iptal edilmemesi, tekliflerin gereksiz şekilde değerlendirme dışı bırakılmaması gerekmektedir.

Kamu İhale Hukuku Danışmanlığı kapsamında kamu kurumlarına, güncel kamu ihale hukuku eğitimleri, dava süreçlerinde hukuki yardım gibi hizmetler sunulmaktadır. Özellikle eğitimler çerçevesinde ihale süreçlerinde basit hatalar yapılması ve bu nedenle ihalelerin iptal edilmesinin önüne geçilmektedir. Şirketler açısından ise, ihale dokümanlarının kontrolü, ihale teklif dosyalarının hazırlanması, ihale öncesi ve sonrası ortaya çıkacak hukuki ihtilaflarda şikayet başvurularının hazırlanması, Kamu İhale Kurumuna gerçekleştirilecek itirazen şikayet başvurularının hazırlanması, Kamu İhale Kurumu kararlarına karşı iptal davalarının açılması ve yürütülmesi, sözleşmenin ifası sürecinde uygulanacak haksız para cezalarına karşı itiraz ve dava süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmelerin haksız feshi ve ihalelerden yasaklılık kararlarına karşı davaların açılması ve yürütülmesi gibi çok sayıda hizmet kamu ihale hukuku danışmanlığı kapsamında şirketlere sunulmaktadır. Yine kamu kurumlarında olduğu, ihale personeline kamu ihale hukuku eğitimleri verilmesi de önem arz etmektedir ve bu eğitimler sonucunda çalışanların basit hatalar yapmasının önüne geçilmektedir.

Kamu İhale Hukuku Danışmanlığı, yukarıda da belirtildiği üzere, ihalelere iştirak eden yerli ve yabancı şirketler ile kamu kurumları açısından büyük öneme sahiptir. Hakkakul Avukatlık Bürosu İstanbul merkezli olarak tüm kamu kurumlarına ve yerli, yabancı şirketlere bu kapsamdaki hizmetleri sunmaktadır. Yukarıda belirtilen hizmetler dışında, yabancı şirketlere İngilizce ve Fransızca olarak Türk Kamu İhale Hukuku eğitimleri de verilmektedir. Söz konusu eğitimler, belirli bir konuda günlük olarak gerçekleştirilebildiği gibi, tüm İhale Hukuku konularını kapsayacak şekilde haftalık olarak da gerçekleştirilebilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir