Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

Şirketlere İş Hukuku Alanında Sunduğumuz Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri:

Hakkakul Avukatlık Bürosu, şirketlerin en yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu İş Hukuku alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini yetkin ekibiyle sunmaktadır. Bu kapsamda sunmakta olduğumuz hizmetlere aşağıda yer verilmiştir: 

  • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve kontrolü
  • İşyeri yönetmeliklerin hazırlanması ve kontrolü
  • İşçi – işveren uyuşmazlıklarına yönelik gerekli tutanakların, ihbarnamelerin, ihtarnamelerin hazırlanması ve ilgili süreçlerin takibi
  • İşçi özlük dosyalarının kontrolü
  • İşyeri uygulamalarının İş Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kontrolü ve denetimi
  • Sendika Hukukuna dair süreçlerin takibi
  • İş Hukukuna ilişkin sözlü ve yazılı hukuki görüş taleplerinin cevaplandırılması
  • İş sözleşmesinden kaynaklı olarak açılan işe iade, alacak, tazminat talepli davaların takibi
  • İş kazası nedeniyle açılan davaların takibi