Hakkakul Logo Beyaz

GÜNLÜK GİDİŞ 3 KM. VE GELİŞ 3 KM. AYRI AYRI OLMAK ÜZERE TOPLAM 6 KM’YE KADAR GÜZERGÂH ARTIŞINI ÖNGÖREN DOKÜMAN DÜZENLEMESİ KAMU İHALE MEVZUATINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1022

“… ihale dokümanında servis araçlarının güzergâhları ve her bir güzergâh boyunca kaç km yapacağı bilgisine yer verildiği, idare tarafından ihtiyaç duyduğu güzergâhları gidiş 3 km. ve geliş 3 km. ayrı ayrı olmak üzere herhangi bir ücret ödemeden toplam 6 km.ye kadar uzatabileceği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, iddia konusu düzenlemenin sefer artışı veya ilave servis aracı gerektirmesine ilişkin olmadığı, anılan düzenlemede ihaledeki güzergâhlar bakımından bir ayrım yapılmadığı görülmekle birlikte günlük gidiş 3 km. ve geliş 3 km. ayrı ayrı olmak üzere toplam 6 km’ye kadar güzergâh artışının makul karşılanabileceği, sektörde faaliyet gösteren basiretli tacirlerin bu durumu öngörebileceği, söz konusu hususlar değerlendirilerek teklif fiyatlarının oluşturulabileceği, belirtilen sebeplerle mezkûr doküman düzenlemesinin kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”