Hakkakul Logo Beyaz

ŞİKÂYETE YOL AÇAN DURUMUN FARKINA VARILDIĞI TARİHİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE İDAREYE ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA BULUNULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UH. II-102

“Başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin mevzuata aykırı hesaplandığı ve güncellenmediği yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, başvuru sahibinin yaklaşık maliyeti öğrendiği tarihin, ihale tarihi olan 03.12.2021 tarihi olduğu, bu nedenle yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı (03.12.2021) tarihi izleyen günden itibaren on gün içinde en geç 13.12.2021 Salı günü mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 15.12.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu tespit edildiğinden, söz konusu iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği belirlenmiştir.”