Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AĞIRLIK ORANINI TEMSİLDE C KATSAYISI HK.

KARAR: İDARECE SADECE A2 KATSAYISI KULLANILMASI GEREKİRKEN HEM A1 HEM DE A2 KATSAYISI KULLANILMASI, MAKİNE VE EKİPMANIN AMORTİSMANINA İLİŞKİN AĞIRLIK ORANINI TEMSİL ETMEK ÜZERE C KATSAYISINA HİÇ YER VERİLMEMESİ İŞİN NİTELİĞİNE VE İŞTE KULLANILAN GİRDİLERE UYGUN BİÇİMDE BELİRLENMEMESİ NEDENİYLE MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1046

“İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında yürürlükte bulunan fiyat farkı kararnamesinin uygulanacağı belirtilmişse de, bahse konu Şartname maddesinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesinde belirtilen a1, a2, b1 ve b2 katsayı değerlerine yer verildiği,  c katsayısına hiç yer verilmediği tespit edilmiştir.

İhale konusu iş kapsamında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek işçilik bulunmaması nedeniyle idarece sadece a2 katsayısı kullanılması gerekirken hem a1 hem de a2 katsayısı kullanılmasının, makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil etmek üzere c katsayısına hiç yer verilmemesinin işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde belirlenmemesi nedeniyle mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”