Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİNİN ALTINDAKİ TEKLİF HK.

KARAR: ASGARİ İŞÇİLİK MALİYETİNİN ALTINDA TEKLİF VEREN İSTEKLİNİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMALIDIR

Karar No : 2021/677 Esas – 2021/1130 Karar

Karar Tarihi : 08.07.2021

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 62

(Ankara 23. İdare Mahkemesi)

“…Kamu ihale mevzuatında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağına ve hesaplamalarda KİK İşçilik Hesaplama Modülü’nün kullanılmasının zorunlu olduğuna ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığı, uyuşmazlığa konu Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün 2021/30578 ihale kayıt numaralı “Vezirköprü Devlet Hastanesi Bilgisayarlı Tomografi Tetkik Hizmeti” ihalesinin de personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmadığı görülmekteyse de; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alım ihalelerinde asgari işçilik maliyetinin brüt asgari ücretin % 20 fazlası tutarında belirlenmesinin önünde hukuki bir engel bulunmadığı, uyuşmazlığa konu ihalede de çalıştırılacak personele ilişkin olarak “Radyoloji Teknisyeni (Brüt asgari ücretin %20 fazlası)” ve “Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günleri (Asgari Ücretin %20 fazlası)” şeklindeki şarta İdari ve Teknik Şartnamede yer verildiği, bu kurala ilişkin olarak herhangi bir itirazın yapılmadığı, ayrıca bu şarta ilişkin olarak ihaledeki birim fiyat teklif cetvelinde 2 farklı satırın açıldığı, ihalede istekli olan …. Ltd. Şti.’nin söz konusu asgari işçilik maliyetinin altında bir teklif sunduğu, teklifi İdari ve Teknik Şartnameye aykırı olduğu açık olan adı geçen şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, …. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınmasına karar verilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir…”