Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARINDA KULLANILACAK SAATLİK ASGARİ ÜCRETİN BRÜT ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANACAK TUTARIN ALTINDA OLMAMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:06.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-466

“İhale tarihi 26.01.2022 olduğundan ve 17.12.2021 tarih ve 31692 sayılı Resmi Gazete’de 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında uygulanacak asgari ücrete ilişkin karar yayımlandığından, başvuru konusu ihalede isteklilerce yapılacak aşırı düşük teklif açıklamalarında kullanılacak saatlik asgari ücretin 2022 yılı brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak tutarın altında olmaması gerekmektedir. Buna göre 2022 yılında yürürlükte olan saatlik asgari ücret: 5004,00 TL / 30 / 7,5 = 22,24 TL’dir.

İhale üzerinde bırakılan istekli olan K…A.Ş. tarafından “10.100.1062- Düz işçi” için 20,57 TL; “10.100.1063 – Erbab işçi” için 21,94 TL öngörüldüğübu fiyatların, 2022 yılında yürürlükte olan saatlik asgari ücret olan 22,24 TL’den az olduğu anlaşılmış; bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin … 45.1.9’uncu maddesinde yer alan açıklamaya uygun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu tespit edilmiştir.”