Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: İHALEDE İSTENEN NİTELİKTEKİ MAL “C 30/37 BETON HARCI” İKEN FATURALARDA ÜRÜNE “HAZIR BETON” OLARAK YER VERİLMİŞSE İSTEKLİNİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR NO : 2022/UY.II-1511

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“Eşit muamele ilkesi bakımından itirazen şikayet başvuru sahibi O… Anonim Şirketi ve K… Limited Şirketi tarafından beyan edilen yeterlik belgeleri ve idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelenmiş olup;

 

K… Limited Şirketi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında “C 30/37 Beton Harcı” analiz girdisi bakımından fiyat teklifi alınarak açıklama yapıldığı, fiyat teklifinin eki olan satış tutarı tespit tutanağında yer alan ve satışlara dayanak olan faturalarda yer alan faturaya konu malın “Hazır Beton” olduğu görülmüş olup ihalede istenen nitelikteki malın “C 30/37 Beton Harcı” olduğu dikkate aşındığında faturalarda yer alan “Hazır Beton” ürününün “C 30/37 Beton Harcı” olduğu anlaşılamadığından isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının bu analiz girdisi bakımından mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin bu gerekçeyle reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, H… A.Ş.- H… A… İş Ortaklığı ve K… Limited Şirketi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”