Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AYKIRILIK HALLERİNİN BELİRLENMESİ HK.

 

KARAR: SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİNE GEREKÇE OLACAK AYKIRILIK HALLERİNİN BELİRLENMESİ İDARENİN YETKİSİNDEDİR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-449

“Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinde sözleşmenin feshedilmesine gerekçe olacak aykırılık hallerinin belirlenmesinin idarenin yetkisinde olduğu, söz konusu yetkiye dayanarak da sözleşme başlamasına müteakip araçların teslim edilmemesi halinde sözleşmenin feshedileceğinin düzenlendiği, ihale konusu işin sadece 4 adet temizlik aracı kiralanmasına ilişkin olduğu dikkate alındığında sözleşmenin imzalanmasına müteakip ihtiyaç konusu araçların getirilmemesi durumuna yönelik yaptırımın işin niteliğine uygun olduğu diğer bir anlatımla kiralama ihalesinde araçların idarenin kullanımına teslim edilmemesinin sözleşmenin feshedilmesi hali olarak düzenlenebileceği değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”