Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GEÇİCİ TEMİNATIN İADESİ HK.

KARAR: İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN GEÇİCİ TEMİNATI SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA İADE EDİLİR

KARAR TARİHİ: 09.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-212

“Geçici teminatın, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkmasına ilişkin olarak isteklilerden bir güvence olarak alındığı, kesin teminatın ise taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden alındığı, bu kapsamda geçici teminat ve kesin teminatın mevzuatta öngörülen ve farklı işlevlere sahip olan iki farklı güvence olduğu,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 44’ncü maddesinde ihale üzerinde kalan isteklinin 42 ve 43’üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorunda olduğu, sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminatın iade edileceği, bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde ise protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedileceğinin açık olduğu, buna göre sözleşme öncesi aşamanın henüz sonlanmadığı ve geçici teminatın gelir kaydedilebileceği durumların ortadan kalkmadığı dikkate alındığında, idarece Kanun’un 42,43 ve 44’üncü madde hükümleri çerçevesinde yapılan işlemlerde bir aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”