Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDAREYE ŞİKAYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: İDAREYE ŞİKAYET BAŞVURUSU, İHALENİN İLAN TARİHİNİ İZLEYEN ON GÜN İÇİNDE YAPILMALIDIR

KARAR TARİHİ:05.01.2022

KARAR NO:2022/UH.I-30

“…Başvuruya konu olan ihalenin benzer iş düzenlemesinin rekabeti kısıtladığı iddiası ile ilgili hususun İhale İlanı’nın 4.4’üncü maddesinde yer alan düzenlemeye yönelik olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin ihalenin ilan tarihi olan 27.10.2021 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 19.11.2021 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu, bu nedenle söz konusu iddianın 4734 sayılı Kanun‘un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır…”