Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDA REKABETİ ENGELLEYECEK HUSUSLAR HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA MARKA, PATENT, ÜRÜN GİBİ REKABETİ ENGELLEYECEK HUSUSLARA YER VERİLMEZ.

KARAR NO : 2015/1668

KARAR TARİHİ : 17.09.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5,12

(Ankara 7. İdare Mahkemesi)

…Bu durumda; dava dosyasında bulunan bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, İhale Şartnamesi içeriğinde, belli bir firma ve markaya işaret edildiği hususunun yukarıda alıntısı yapılan bilirkişi raporu ile sabit olduğu anlaşıldığından, davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun 4734 sayılı Kanunun 54. maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince reddine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.