Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEYE KATILIMDA SAHTE BELGE KULLANMAK HK.

KARAR: İHALEYE KATILIMDA SAHTE BELGE KULLANMAK SURETİYLE YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞTA BULUNDUĞU TESPİT EDİLEN İŞ ORTAKLIĞININ TEKLİFİ MEVZUAT GEREĞİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMALIDIR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1278

“… yazı ekinde yer alan listedeki sahte apostil tasdik şerhi bilgileri arasında  “FA0595” ve “FA0593” numaralı apostil bilgilerinin yer aldığı, aktarılan sahte apostil tasdik şerhi bilgilerinin A… A.Ş. tarafından iş deneyiminin ve teknik puanlamaya esas alınacak iş deneyiminin tevsikine ilişkin sunulan kayıt belgelerine dayanak teşkil eden ve anılan İş Ortaklığınca idareye sunulan belgeler üzerindeki apostil tasdiklerine ait olduğu tespit edilmiştir.

 Yapılan tespitler çerçevesinde; A… A.Ş. tarafından iş deneyiminin ve teknik puanlamaya esas alınacak iş deneyiminin tevsikine ilişkin sunulan belgelerin apostil tasdik işlemlerinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Ek 1’inci maddesi uyarınca usulüne uygun olmadığı, dolayısıyla anılan belgelerin iş deneyiminin tevsikinde kullanılamayacağı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (c) fıkrasına göre ihaleye katılımda sahte belge kullanmak suretiyle yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilen A…A.Ş. – O…A.Ş. – U…A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin anılan Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinin (c) bendi uyarınca ihaleye katılımda sahte belge kullandığı tespit edilen İş Ortaklığı hakkında görevli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (c) fıkrasına göre ihaleye katılımda sahte belge kullanmak suretiyle yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilen A… A.Ş. – O… A.Ş.- U…A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin anılan Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”