Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALENİN İPTALİ KONUSUNDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİ HK.

KARAR: İHALENİN İPTALİ KONUSUNDA İDAREYE VERİLEN TAKDİR YETKİSİ MUTLAK VE SINIRSIZ OLMAYIP, KAMU YARARI VE HİZMET GEREKLERİ İLE SINIRLANDIRILMIŞTIR.

KARAR NO : 2023/UH.I-162

KARAR TARİHİ : 18.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 39 ve 40

“15.12.2022 tarihinde yapılan ihalede 3 adet doküman indirildiği, ihaleye 3 istekli tarafından e-teklif verildiği, 15.12.2022 tarihli birinci ihale komisyonu kararıyla ihalenin I… K… üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, A… Gıda Turz. Taşımacılık İnş. Hafr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin de geçerli teklif olarak belirlendiği görülmüş, akabinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusu üzerine ihalenin ihale yetkilisi tarafından 27.12.2022 tarihinde iptal edildiği görülmüştür.

 

Söz konusu ihalede iptal kararının başvuru sahibinin şikâyet başvurusundan sonra alındığı, bu durumda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in … açıklamaları çerçevesinde incelemeye konu itirazen şikâyet başvurusunun iptale yönelik bir başvuru niteliği taşıdığı, bu tür başvuruların ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesine göre iptal gerekçesiyle sınırlı incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinde ihalenin iptali konusunda idareye verilen takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlandırılmıştır.

 

İdarenin 27.12.2022 tarihinde vermiş olduğu iptal kararı incelendiğinde “Başvuru üzerine yapılan inceleme neticesinde İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 7.2.a maddesinde istinaden ihale sürecinin kamu yararı lehine devam etmesine engel oluşturması ve düzeltici işlemle giderilemeyecek olması nedeniyle ihalenin ihale yetkilisince iptal edilmesine karar verilmiştir” şeklindeki ifadelere yer verildiği görülmüştür.

 

Bu çerçevede, yapılan değerlendirmede ihale yetkilisi tarafından alınan iptal kararında “İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 7.2.a maddesinde istinaden ihale sürecinin kamu yararı lehine devam etmesine engel oluşturması ve düzeltici işlemle giderilemeyecek olması” ifadelerinin yer aldığı ancak ihale sürecinin devam ettirilmesine engel olan husus bakımında herhangi bir gerekçenin ortaya konulmadığı, ilgili mevzuata göre idarenin ihaleleri iptal yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli dışında yaklaşık maliyetin altında 2 geçerli teklif sahibinin daha bulunduğu, başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusu üzerine idarece herhangi bir gerekçeye dayandırılmaksızın ihalenin iptaline karar verildiği anlaşıldığından, idarece ihalenin iptali işleminin mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”